21-susnikovi-dnevi

Kdo je bil dr. Franc Sušnik in kdo smo danes mi?

Ob 21. Sušnikovih dnevih menim, da je pomembno ponovno obuditi spomin, kdo je bil dr. Franc Sušnik.

Rodil se je kot najstarejši izmed petih otrok v delavski družini na Prevaljah. Po osnovni šoli in gimnaziji je bil kot vojni maturant poslan na rusko fronto, leta 1919 pa se je med Maistrovimi borci boril za severno mejo in osvoboditev Maribora. Z ženo Antonijo Plešivčnik je imel štiri sinove. Med drugo svetovno vojno je bil interniran v taborišču Dachau. Po vrnitvi iz taborišča je pričel svoje kulturno poslanstvo na Koroškem.

Deloval je na pedagoškem, knjižničarskem in literarnem področju. Bil je tudi ugleden zgodovinar, publicist in govornik.

Prvih šest razredov ljudske šole je obiskoval na Prevaljah. Nato se je vpisal na gimnazijo v Celovcu, vmes pa je bil vpoklican v vojsko, tako da je gimnazijo dokončal leta 1918. V Ljubljani in Zagrebu je študiral germanistiko in jugoslovansko književnost. Študij je končal leta 1924 z doktorsko disertacijo iz nemške književnosti.

Po končanem študiju je najprej kot profesor služboval v Murski Soboti, nato kratek čas v Beogradu in do leta 1941 v Mariboru, kjer je deloval kot profesor, kulturni delavec in literarni zgodovinar. Učil je na klasični gimnaziji, realki in učiteljišču. Od aprila 1939 do maja 1940 je bil ravnatelj II. realne gimnazije v Mariboru, nato ravnatelj mariborskega učiteljišča.

Bil je pobudnik in ustanovitelj gimnazije na Ravnah na Koroškem ter nato še študijske knjižnice, katere delo še danes nadaljuje Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Ob študijski knjižnici je nastal tudi Delavski muzej. Do upokojitve leta 1979 je deloval kot ravnatelj gimnazije, še po njej pa kot ravnatelj študijske knjižnice. Pri svojem delu je načrtno uveljavljal nekaj osnovnih načel: omogočiti koroškim kmetom in delavcem šolanje in kulturno izobrazbo, dati deželi domače strokovnjake ter stremeti k takemu tipu kulturnih ustanov, ki bodo povezane z ljudmi, ne da bi pri tem zanemarjale svoje znanstveno poslanstvo. Slednje je mogel najbolj uresničiti na knjižničarskem področju.

In kdo smo mi?

V času kulturnih frustracij in melanholije oblasti do skoraj vseh njenih oblik in manifestacij bi bilo vse pisanje odveč.

Vljudno vabljeni k obisku prireditev.

 

Boštjan Gorenšek
predsednik KD Mohorjan

© 2018 | 21. Sušnikovi dnevi